Р Е З О Л Ю Ц І Я

ІІ Форуму громадянського суспільства України

 

      Війна в Україні неминуче закінчиться, а от на чиїх умовах буде мир і якою буде післявоєнна країна – залежить від нас. Над цим треба думати вже сьогодні, коли ще йдуть бойові дії, коли правлячий клас намагається вичавити останні соки з соціальних заощаджень людей й розпродати за безцінь все, що ще можна розпродати в державі. Ми вже сьогодні повинні мати чітко сформовану цивілізаційну модель розвитку нашої країни, бачити її перспективи, місце та роль в сучасному світі, який теж драматично змінюється. Без цього ми знову тупцюватимемо на місці, бездумно ігноруючи власні інтереси, виконуватимемо вимоги міжнародних фінансових організацій, тасуватимемо засмальцьовану колоду старої еліти, гризтимемося навколо постатей „національних” і „антинаціональних” героїв, підтримуватимемо „ура-патріотичні” настрої і врешті-решт знову опинимося в стані війни на догоду  „доброзичливцям” як зі Сходу, так і з Заходу.
      Для того, щоб зрозуміти, якою ми хочемо бачити майбутню Україну, ІІ Форум громадянського суспільства закликає до широкої прозорої дискусії всі громадські організації та індивідуальних активістів, які розділяють наші переконання та бачення фундаментальних принципів побудови сучасної розвинутої соціально-справедливої країни.

НАШІ ПЕРЕКОНАННЯ:

      Ми, учасники Форуму громадянського суспільства України, сприймаємо Московську імперію – як постійного агресора та окупанта, тому вважаємо за необхідне:

 • законодавчо визнати статус тимчасово окупованих територій;
 • введення воєнного стану на прикордонних з агресором територіях;
 • відмовитись від формату «Мінських домовленостей»;
 • не допустити проведення виборів на тимчасово окупованих територіях;
 • заборонити внесення змін до Конституції України в умовах воєнного стану;
 • розрив дипломатичних, торговельних і гуманітарних відносин, денонсація Угод і Договорів, припинення співпраці державних структур зі структурами агресора;
 • встановлення на час дії воєнного стану спеціального режиму управління юридичними особами України, контрольні пакети яких належать державним та/або приватним суб’єктам Російської Федерації;
 • забезпечення рівності усіх перед законом та невідворотності відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень.

      Ми, констатуємо, що представники сьогоднішнього правлячого класу продовжують політику попереднього кривавого режиму щодо нав’язування своєї моделі існування суспільства, де домінують виключно паразитарні інтереси нинішнього олігархічного режиму. При цьому державні інститути та саму державу вони сприймають і використовують виключно як інструмент свого збагачення і особистого захисту від суспільства.

     
НАШЕ БАЧЕННЯ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНО-СПРАВЕДЛИВОЇ КРАЇНИ:

      1. Надати можливість громадянам України реалізувати свої повноваження на управління країною. З цією метою:

      Закласти основу для широкого суспільного договору через загальне обговорення та вироблення цивілізаційного шляху розвитку України, де кожна людина має рівні можливості для реалізації свого творчого, інтелектуального, трудового та суспільно-політичного потенціалу.
      Фундаментом майбутньої держави має стати сильне місцеве самоврядування з відповідними владними повноваженнями. Органи державної влади мають займатися виключно тим, що не може бути віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування: міжнародною політикою, безпекою й обороною, фінансовою системою і т.ін.
Парламент, Президент і Уряд – під контроль громадян!

      2. Від олігархічної клептократії – до країни рівних можливостей.

      Замість антисоціальних олігархічних „реформ” ми пропонуємо змінити соціально-економічні відносини. Для цього економічна політика має бути спрямована, насамперед, на забезпечення збуту продукції власного виробництва в основному на внутрішньому ринку. Для цього необхідно суттєво збільшити купівельну спроможність населення через вирівнювання основних макроекономічних балансів із суттєвим підвищенням частки зарплати, як в структурі ВВП, так і в собівартості товарів і послуг. Паралельно з цим слід розвивати внутрішній ринок через можливість для кожного громадянина інвестувати гроші в той чи інший бізнес, стаючи таким чином не лише людиною найманої праці, а й реальним власником. Створення  справжнього внутрішнього ринку з платоспроможним населенням дозволить  поступово виходити з-під зовнішньої залежності через формування внутрішнього інвестора та стимулювання розвитку національної економіки. Зовнішня залежність – кайдани на шляху до цивілізаційного розвитку України. Щоб її подолати, нам, насамперед, потрібно вийти на такий рівень  зарплат і пенсій, коли 80% виробленої продукції може споживатися всередині країни, а 20 направлено на експорт, як це відбувається в розвинутих державах.

      3. У геополітичній площині Україна з об’єкта світової політики повинна стати її суб’єктом.

      Це можна зробити тільки шляхом побудови потужної і справедливої економіки як передумови інтенсивної моделі розвитку країни. Така модель базується не на вульгарно-марксистському протистоянні труда й капіталу, а навпаки – на взаємодії цих факторів, тобто на утвердженні виробничої демократії, реалізованої в розвинених країнах світу. Саме така модель забезпечує не лише ефективну реалізацію трудового потенціалу людини, а й створює умови для його якнайефективнішого відновлення й розвитку. Цей процес логічно супроводжуватиметься встановленням справедливості, як у соціально-трудових відносинах, так і в суспільно-політичному житті, через підсилення ролі громадських організацій, насамперед, профспілок та політичних партій неолігархічного типу, які визріватимуть у середовищі громадянського суспільства та представлятимуть тих громадян, які свідомо вибирають соціально справедливу країну й готовий відстоювати таку модель країни на політичному рівні.

      4. Суспільство повинно зорганізуватися і стати розпорядником влади. Для цього ми повинні:       

 • об’єднуватися в громадські організації, рухи з метою проведення дискусій щодо розв’язання поточної ситуації. Виробити спільну платформу розуміння майбутнього країни на етичному та геополітичному рівнях і виробити стратегію й тактику її реалізації. Наступним кроком мають бути конкретні програми реалізації цих завдань у тій чи іншій сфері, розроблені фахівцями;
 • на дочасних парламентських виборах громадськість повинна зі свого середовища висунути кращих представників. І цю роботу слід починати вже сьогодні;
 • кандидати, висунуті громадою, повинні разом з експертним середовищем сформулювати максимально цілісне бачення майбутньої країни та шляхів її побудови. А це значить, що на виборах треба перемагати новими смислами!

      З метою виконання задекларованих завдань учасники Форуму громадянського суспільства України доручають оргкомітету: 

 • Провести роботу з аналогічними за своїми підходами і цілями громадськими об’єднаннями, асоціаціями та рухами.
 • Спільно з цими організаціями напрацювати алгоритм і механізм їх об’єднання в єдиний загальнонаціональний рух з метою формування спільного бачення цивілізаційної моделі нашої країни та шляхів її реалізації.
 • До кінця осені поточного року провести ІІІ Форум громадянського суспільства України для формування єдиного загальнонаціонального громадянського руху.
   

Форум громадянського суспільства України